مراحل شش گانهٔ تغییر

از دیدگاه دو روانشناس پروچسکا و دی کلمنته مراحل تغییر ۶ مرحله‌ای می‌باشد ،که این مراحل در کتاب شان تحت عنوان «تغییرمثبت» منتشر شد، با نام مدل نظریه‌ی تحول شناخته می شوند.
مراحل این مدل برای ایجاد تغییر فردی:

پیش‌تأمل
تأمل
آماده‌سازی
عمل
نگهداری
خاتمه

پیش‌تأمل
در این مرحله فرد برنامه‌ای برای ایجاد یک تغییر مثبت در ۶ ماه آینده ندارد. ممکن است علت اصلی اش انکار خود مشکل باشد، چنان درگیر مشکل است که فکر می کند راهی برای فرار از آن نیست یا پس از بارها تلاش ناموفق چنان ناامید است که دیگر انگیزه ای برای تغییر ندارد.

تأمل
در این مرحله فرد به مزایای تغییر فکر می کند. او به این فکر می کند که‌ چقدر تغییر برایش می تواند عواید داشته باشد ولی از سختی هایش هم هراس دارد. این مرحله می تواند مدت زیادی طول بکشد، مثلا یک سال یا حتی بیشتر،امرحله تأمل را می‌توان به تعویق انداختن نیز نامید.

آماده‌سازی
در این مرحله فرد اقدام به برنامه ریزی می کند. این مرحله کوتاه است و چند هفته بیشتر طول نمی کشد.
دنبال راه‌هایی برای برنامه‌ریزی بهتری برای زمان شان باشند.

عمل
زمانی که افراد تصمیم‌ می‌گیرند برنامه‌ای وبرنامه ریزی که مدتها در ذهن بوده را اجرا کنند. این مرحله معمولا چندین ماه طول می‌کشد.
این مرحله‌ای است که دیگران ایجاد تغییر را می‌بینند، اما حقیقت این است که فرایند تغییر از مدت‌ها قبل آغاز شده است. اگر کسی را می‌شناسید که به‌طور ناگهانی عادت‌هایش را تغییر داده است، احتمالا از مدت‌ها قبل به فکر ایجاد تغییر بوده است.

نگهداری
پس از اینکه فرد چند ماه در مرحله‌ی عمل بود، به این فکر می‌کند که چگونه می‌تواند این تغییرات را حفظ کند و سبک زندگی‌اش را با آن تطبیق دهد..
وجود این مرحله بسیار ضروری است تا عادت‌های جدید دوام بیآورد. افرادی که برای مدت زیادی عادت‌های جدید‌شان را حفظ کنند، برای مثال، برای ۱ ماه یا بیشتر می‌توانند وارد مرحله‌ی بعدی تغییر شوند.

خاتمه
همه‌ی افراد به این مرحله نمی‌رسند. این مرحله عبارت است از تعهد کامل به عادت جدید و اطمینان از اینکه فرد هرگز به حالت پیشین باز نمی‌گردد.علت این که همه افراد به این مرحله نمی‌رسند ،این است که تبدیل شدن یک عادت جدید به یک رفتار طبیعی و خودکار که برای همیشه پایدار باشد به زمان بسیار زیادی احتیاج دارد.